STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Nguyen Thi Hong AnhPham Thi Kim LongW+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NỮ
Nguyen Thi Tam AnhPham Thi Kim LongW+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NỮ
Bui Thi Yen NhiPham Thi Kim LongW+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NỮ
Nguyen Phuong TramPham Thi Kim LongW+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NỮ
Pham Thi Kim LongTran Thanh MaiW+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NỮ
Pham Thi Kim LongVu Nhu NguyetW+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NỮ
Pham Thi Kim LongTruong Thi Thanh ThuyB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NỮ
Pham Thi Kim LongDinh Bach Thanh NhaB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NỮ
Pham Thi Kim LongLuu Phuong TraB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NỮ
Nguyen Thi Hong AnhPham Thi Kim LongW+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NỮ
Tran Thanh MaiPham Thi Kim LongW+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NỮ
Vu Nhu NguyetPham Thi Kim LongW+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NỮ
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Tam AnhW+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NỮ
Pham Thi Kim LongBui Thi Yen NhiB+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NỮ
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Kim NgocB+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NỮ
Pham Thi Kim LongNguyen Thi My LeB+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NỮ
Nguyen Thi My LePham Thi Kim LongW+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NỮ VÔ ĐỊCH]
Nguyen Thi Kim NgocPham Thi Kim LongW+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NỮ VÔ ĐỊCH]
Bui Thi Yen NhiPham Thi Kim LongW+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NỮ VÔ ĐỊCH]
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Hong AnhB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NỮ VÔ ĐỊCH]
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Tam AnhB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NỮ VÔ ĐỊCH]
Pham Thi Kim LongDo Thi Hong LoanB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NỮ VÔ ĐỊCH]
Pham Thi Kim LongNguyen Lan HuongB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NỮ VÔ ĐỊCH]
Nguyen Thi Tam AnhPham Thi Kim LongW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔ ĐỊCH NỮ]
Ngo Anh TamPham Thi Kim LongW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔ ĐỊCH NỮ]
Do Thi Hong LoanPham Thi Kim LongW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔ ĐỊCH NỮ]
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Hong AnhB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔ ĐỊCH NỮ]
Pham Thi Kim LongTran Thi Kim LoanB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔ ĐỊCH NỮ]
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Kim NgocB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔ ĐỊCH NỮ]
Tran Phuoc DinhPham Thi Kim LongB+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Tran Tri TamPham Thi Kim LongW+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Do Minh DaoPham Thi Kim LongW+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Pham Thi Kim LongLe Mai DuyW+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Pham Thi Kim LongPham Duc AnhW+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Pham Thi Kim LongHoang Vinh HoaB+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Nguyen Thi Kim NgocPham Thi Kim LongW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Nguyen Thi My LePham Thi Kim LongW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Nguyen Phuong ChiPham Thi Kim LongW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongTran Thanh MaiW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Tam AnhB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongNguyen Phuong TramB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongBui Thi Yen NhiB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
To Phuoc ThaiPham Thi Kim LongW+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Pham Nguyen Huu LocPham Thi Kim LongB+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Huynh Rang DongPham Thi Kim LongB+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Nguyen Vo DuongPham Thi Kim LongB+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Pham Thi Kim LongTran Quang TueW+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Pham Thi Kim LongVo Duy MinhB+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Nguyen Thi Kim NgocPham Thi Kim LongB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Vo Thien TrangPham Thi Kim LongW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Nguyen Thi My LePham Thi Kim LongW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Tam AnhB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongNguyen Phuong TramB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongBui Thi Yen NhiB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Huynh Rang DongPham Thi Kim LongB+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Do Minh DaoPham Thi Kim LongB+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Le Mai DuyPham Thi Kim LongW+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Pham Thi Kim LongTran Phuoc DinhW+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Pham Thi Kim LongBui Le Khanh LamW+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Pham Thi Kim LongPham Nguyen Huu LocB+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Nguyen Thi Tam AnhPham Thi Kim LongW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Nguyen Thi Hong AnhPham Thi Kim LongB+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Vo Thien TrangPham Thi Kim LongW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongCao Ngoc AnhB+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongNguyen Phuong TramB+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongTruong Thi NhungB+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Do Thi Hong LoanPham Thi Kim LongW+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Nguyen Phuong ChiPham Thi Kim LongW+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Truong Thi NhungPham Thi Kim LongW+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Hong AnhW+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Kim NgocB+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongDinh Thi Ngoc HuyenB+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Do Khanh BinhPham Thi Kim LongB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Bui Le Khanh LamPham Thi Kim LongB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Do Minh DaoPham Thi Kim LongW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Pham Thi Kim LongVo Nhat MinhW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Pham Thi Kim LongLe Anh QuangB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Pham Thi Kim LongHoang Vinh HoaB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Bui Thi Yen NhiPham Thi Kim LongB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Nguyen Thi My LePham Thi Kim LongW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Ngo Anh TamPham Thi Kim LongW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Kim NgocB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Tam AnhB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Pham Thi Kim LongTran Ngoc Bao ThyB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Nguyen Thi Tam AnhPham Thi Kim LongB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Luu Phuong TraPham Thi Kim LongW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Phan Ngoc AnhPham Thi Kim LongW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Pham Thi Kim LongBui Thi Yen NhiB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Kim NgocB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Pham Thi Kim LongCao Ngoc AnhB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ
Tran Phuoc DinhPham Thi Kim LongB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Do Khanh BinhPham Thi Kim LongB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Le Mai DuyPham Thi Kim LongW+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Pham Thi Kim LongHoang Vinh HoaW+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Kim NgocB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Pham Thi Kim LongHo Nguyen Thanh NhanB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Ha Quynh AnhPham Thi Kim LongW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Nguyen Thi Tam AnhPham Thi Kim LongW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Nguyen Thi Kim NgocPham Thi Kim LongW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongTran Thanh MaiB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongBui Thi Yen NhiB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongNguyen Lan HuongB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH
Ha Quynh AnhPham Thi Kim LongB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Nguyen Thi Tam AnhPham Thi Kim LongW+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Cao Ngoc AnhPham Thi Kim LongW+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Pham Thi Kim LongTran Thi Kim LoanB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Pham Thi Kim LongTran Ngoc Bao ThyB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Pham Thi Kim LongTruong Thi NhungB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Tran Anh TuanPham Thi Kim LongW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Bui Le Khanh LamPham Thi Kim LongB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Le Mai DuyPham Thi Kim LongB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Pham Thi Kim LongTran Phuoc DinhW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Pham Thi Kim LongHuynh Rang DongB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Pham Thi Kim LongPham Nguyen Huu LocB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Ha Quynh AnhPham Thi Kim LongW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ
Do Thi Hong LoanPham Thi Kim LongW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ
Ngo Nguyen HaPham Thi Kim LongW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Tam AnhW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ
Pham Thi Kim LongLe Khanh ThuB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ
Pham Thi Kim LongHo Tam KhanhB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ
Bui Thi Yen NhiPham Thi Kim LongW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ VĐ
Nguyen Thi Kim NgocPham Thi Kim LongW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ VĐ
Le Khanh ThuPham Thi Kim LongW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ VĐ
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Tam AnhB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ VĐ
Pham Thi Kim LongHa Quynh AnhB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ VĐ
Pham Thi Kim LongTran Nguyen Thao NguyenB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NỮ VĐ
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Tam AnhB+R2020-07-18KTM2020
Pham Thi Kim LongHuynh Nhat TanB+R2020-07-18KTM2020
Pham Thi Kim LongTran Phuoc DinhW+9.52020-07-18KTM2020
Pham Thi Kim LongDo Khanh BinhW+R2020-07-19KTM2020
Pham Thi Kim LongLe Mai DuyB+R2020-07-19KTM2020
Pham Thi Kim LongPham Duc AnhW+R2020-07-19KTM2020
Le Khanh ThuPham Thi Kim LongW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ VĐ
Nguyen Thi Kim NgocPham Thi Kim LongW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ VĐ
Nguyen Thi Tam AnhPham Thi Kim LongB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ VĐ
Thanh Ngoc Tra MyPham Thi Kim LongW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NỮ VÔ ĐỊCH
Ha Quynh AnhPham Thi Kim LongB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NỮ VÔ ĐỊCH
Bui Thi Yen NhiPham Thi Kim LongW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongHa Quynh AnhW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ VĐ
Pham Thi Kim LongNguyen Lan HuongB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ VĐ
Pham Thi Kim LongNguyen Thi Tam AnhB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongNguyen Thi HueB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongLe Khanh ThuB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NỮ VÔ ĐỊCH
Pham Thi Kim LongTran Quang DuyB+R2021-05-29Vòng loại Tam Thành Chiến ĐN 2021
Pham Thi Kim LongNguyen Ba Minh DucW+R2021-05-31Vòng loại Tam Thành Chiến ĐN 2021
Pham Thi Kim LongBui Thi Yen NhiB+R2021-06-05Vòng loại Tam Thành Chiến ĐN 2021
Nguyen Thi Tam AnhPham Thi Kim LongB+R2021-06-06Vòng loại Tam Thành Chiến ĐN 2021