STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Nguyen Vo DuongTran Tu HuanB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Tran Tri TamTran Tu HuanB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Bui Le Khanh LamTran Tu HuanB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Tran Tu HuanTran Quang DuyB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Tran Tu HuanHuynh Rang DongW+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Tran Tu HuanNguyen Manh LinhW+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Tran Tu HuanPham Viet HoangB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
To Phuoc ThaiTran Tu HuanB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Nguyen Duy ThanhTran Tu HuanB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Nguyen Minh LamTran Tu HuanW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Tran Tu HuanDo Khanh BinhW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Tran Tu HuanNguyen Huu PhuocW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Tran Tu HuanTran Quy NhanW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Tran Tu HuanNguyen Vu Hoang PhuocW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Tran Tu HuanCao Ngoc LinhB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Le Mai DuyTran Tu HuanW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Minh ThangTran Tu HuanB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Quang DuyTran Tu HuanW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanBui Le Khanh LamW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanNguyen Huu HuongB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanTo Phuoc ThaiB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhTran Tu HuanB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanTran Tu HuanW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Anh TuanTran Tu HuanW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanDo Minh DaoW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanPham Nguyen Huu LocB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanBui Le Khanh LamB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Bui Le Khanh LamTran Tu HuanB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Anh TuanTran Tu HuanB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ta Quang Duy CuongTran Tu HuanW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanHuynh Hoang ThaiB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanHuynh Thanh AnB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanDo Minh DaoW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Rang DongTran Tu HuanB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Hoang Vinh HoaTran Tu HuanB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Nguyen Thi Kim NgocTran Tu HuanW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Tran Tu HuanTran Tri TamW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Tran Tu HuanLe Mai DuyW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Tran Tu HuanDo Minh DaoB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Huynh Thanh AnTran Tu HuanW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Vo DuongTran Tu HuanB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Duc HieuTran Tu HuanW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanHo Nguyen Thanh NhanW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanHoang Vinh HoaW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanNguyen Cao PhuongB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Ta Viet DungTran Tu HuanB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Quoc HyTran Tu HuanB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Hoang Duy KhangTran Tu HuanW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanHuynh Nhat TanW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanHuynh Hoang ThaiB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanTran Nguyen HungB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Hoang Vinh HoaTran Tu HuanW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanTran Tu HuanB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Quoc HyTran Tu HuanW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanHuynh Rang DongW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanVu Tung GiangW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanLe Minh TriB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM