STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Nguyen Huu TamNguyen Canh HiepB+T2021-05-29Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Nguyen Canh HiepTran Viet HaW+R2021-06-02Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021