STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Nguyen Huu TamNguyen Canh HiepB+T2021-05-29Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Nguyen Huu TamNguyen Nam HoangW+24.52021-05-30Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Ton Hong DucNguyen Huu TamW+51.52021-06-02Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Nguyen Huu TamBui Van HieuB+19.52021-06-05Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Vu Trung HungNguyen Huu TamB+28.52021-06-06Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021