STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Bui Van HieuNguyen Hong ManhB+14.52021-05-29Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Nguyen Hong ManhPham Tuan AnhB+12.52021-06-02Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Tran Viet HaNguyen Hong ManhB+26.52021-06-05Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021