STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Bui Van HieuNguyen Hong ManhB+14.52021-05-29Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Bui Van HieuTo Phuoc ThaiW+T2021-05-30Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Bui Van HieuDo Trung HieuB+R2021-06-02Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Nguyen Huu TamBui Van HieuB+19.52021-06-05Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021