STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Ton Hong DucNguyen Dinh ThanhW+13.52021-05-29Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Ton Hong DucNguyen Huu TamW+51.52021-06-02Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021