STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Huynh Rang DongTran Dinh VuB+R2021-05-29Vòng loại Tam Thành Chiến HCM 2021
Phan Quoc HungTran Dinh VuB+28.52021-05-30Vòng loại Tam Thành Chiến HCM 2021